Basisschool
KBS De Pionier

Worden wie je bent!

 

Veilig en betrokken Op de Pionier word je gezien! Zowel leerlingen, leerkrachten als ouders voelen zich gekend.
Ontdekken wie je bent Verschillen mogen er zijn, het is belangrijk dat kinderen ontdekken wat bij ze past.
Onderwijs op maat Zoveel mogelijk aansluiten bij de eigen manier van leren helpt bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfstandigheid.
Samenwerken Vaardig zijn in samenwerken en afstemmen op elkaar is in onze maatschappij belangrijker dan ooit.
Presenteren Jezelf durven zijn en laten zien aan anderen is een wezenlijk onderdeel van communicatie.
Veilig en betrokken Op de Pionier word je gezien! Zowel leerlingen, leerkrachten als ouders voelen zich gekend.
Ontdekken wie je bent Verschillen mogen er zijn, het is belangrijk dat kinderen ontdekken wat bij ze past.
Onderwijs op maat Zoveel mogelijk aansluiten bij de eigen manier van leren helpt bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfstandigheid.
Samenwerken Vaardig zijn in samenwerken en afstemmen op elkaar is in onze maatschappij belangrijker dan ooit.
Presenteren Jezelf durven zijn en laten zien aan anderen is een wezenlijk onderdeel van communicatie.

KBS DE PIONIER

ONZE SCHOOL

Wij zijn ons bewust van onze taak om kinderen voor te bereiden op de toekomstige maatschappij. Het is belangrijk dat zij kennis hebben van en kennismaken met alle facetten die het onderwijs te bieden heeft. De Pionier is een school waar samen werken en samen leren centraal staan met als motto “Wij halen het beste uit ieder kind”. Speerpunten hierbij zijn: effectief en gevarieerd lesgeven, een goede sfeer, betrokkenheid en sociale veiligheid.

Een kwaliteit van de school is dat hierbij zowel de meer- en hoogbegaafde leerlingen als de leerlingen met behoefte aan herhaalde instructie goed aan bod komen. Naast een gedegen aanbod in de kernvakken wordt veel aandacht besteed aan onderzoekend en ontdekkend leren, techniek, sport en spel, muziek en beeldende vorming.

Meer informatie vindt u op de website Scholen op de kaart

Katholieke basisschool in Maarssen

Kinderen en ouders ontmoeten op onze school een katholieke traditie. Wij leren de kinderen respect te hebben voor elkaar, de natuur, andere religies en culturen en zelf verantwoordelijk te zijn. Wij spreken elkaar aan op de regels en afspraken die deze normen en waarden ondersteunen. Zo zijn wij een open en hechte schoolgemeenschap waarbinnen alle kinderen zich thuis kunnen voelen en zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het ook belangrijk vinden dat onze leerlingen in een multiculturele samenleving kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen.

WAAROM ONZE BASISSCHOOL?

Als school hebben we de ambitie om kinderen voor te bereiden op een blijvende veranderende samenleving. Onze slogan is: Worden wie je bent! Het is onze ambitie dat leerlingen zelfverzekerd en gelukkig hun weg vervolgen in het voortgezet onderwijs, de samenleving en als persoon als zij na acht jaar De Pionier verlaten.

DOWNLOAD HIER HET AANMELDINGSFORMULIER