WORDEN WIE JE BENT!

Het is de ambitie van de school dat als leerlingen De Pionier verlaten zij zelfverzekerd en gelukkig hun weg vervolgen in het voortgezet onderwijs, de samenleving en als persoon. De missie van onze school is een school te zijn waar alle leerlingen en personeel volop kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en verkennen, deze optimaal kunnen te ontwikkelen en vervolgens te benutten als respectvolle burgers.

Het is belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen op onze school. Dat iedereen zich gezien weet en vol vertrouwen in elkaar zich kan ontplooien. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.