Verlof & afwezigheid

Verlof & afwezigheid

Verlof & afwezigheid

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten dan dus elke dag naar school. Wanneer een kind ziek is, geeft u dit door aan school. In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk is. In het algemeen is het niet in het belang van het kind om school te moeten missen.

Verlof aanvragen

Via het verlofformulier kunt u het verlof aanvragen bij de directie. Vraag een verlof minimaal 8 weken van tevoren aan, dan heeft de directie de tijd hierop te reageren. Wanneer u vakantieverlof buiten de schoolvakanties wilt aanvragen, kunt u telefonisch contact opnemen met de directie.

Bezoek medicus

Afspraken bij een dokter, tandarts of specialist worden zo veel mogelijk na schooltijd gepland. Als uw kind toch onverhoopt onder schooltijd een afspraak bij een medicus heeft, geeft u dit dan op tijd door aan de leerkracht(en) van uw kind.

Is uw kind ziek?

Als uw kind vanwege ziekte niet op school kan komen, geef dat dan voor schooltijd door via 0346 562 120.