Werken bij

Werken bij
linkedin-sales-solutions-NpyF7rjqmq4-unsplash

Pioniers, dat zijn wij!

Practice what you preach! Deskundige en gedreven medewerkers zijn een voorwaarde om het beste uit de leerlingen te halen. Wij dagen medewerkers uit het beste uit zichzelf te halen, hun expertise te delen en zich continu te ontwikkelen. Dat vraagt om een open houding van de medewerkers en om goed werkgeverschap.

Het team

Onderwijs maak je samen. Voor leerlingen en ouders zijn de leerkrachten het eerste gezicht van de school. Daar omheen staat een team van professionals waar we als Pionier trots op zijn. Naast de directie zijn dat de interne begeleiding, remedial teaching, onderwijsassistentie en leerlingbegeleiding. Daarnaast worden we ondersteund door een secretarieel medewerker en de conciërge.

Vakdocenten

Naast de leerkrachten in de klas zijn vakdocenten beschikbaar voor:

  • sport, spel en beweging (ook voor de kleuters)
  • beeldende vorming & kunst
  • muziek
  • humanistische & godsdienstige vorming
  • het groepsoverstijgende aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures, maar met talent komen we altijd graag in contact. Denk je als professional ook tot je recht te komen op De Pionier? Dan willen we je graag leren kennen. Neem contact op met onze personeelsfunctionaris via evanee@spamaarssen.nl.

Vacature leerkracht middenbouw

Op dit moment hebben wij een vacature voor een enthousiaste leerkracht middenbouw.

Neem contact op met onze directeur Stephan van Slooten via directie@kbspionier.nl.

Vacature leerkracht voor hoogbegaafden midden/bovenbouw

Op dit moment hebben wij een vacature voor een enthousiaste leerkracht voor de voltijds hoogbegaafden midden-/bovenbouw groep voor 3 tot 5 dagen per week.

Neem contact op met onze directeur Stephan van Slooten via directie@kbspionier.nl.