Kind ziekmelden

Kind ziekmelden

Is uw kind ziek?

Als uw kind vanwege ziekte niet op school kan komen, geef dat dan voor schooltijd door via 0346 562 120.