Onze school

Onze school

Over De Pionier

KBS De Pionier is al jarenlang een begrip in Maarssen én daarbuiten. Als school hebben we de ambitie om kinderen voor te bereiden op een blijvend veranderende samenleving. Onze slogan is: Worden wie je bent! Wij hebben ons doel bereikt als leerlingen bij het verlaten van onze school zelfverzekerd en gelukkig hun weg vervolgen in het voortgezet onderwijs, in de samenleving en als persoon.

 

'Uitblinken in jezelf zijn'

“Op De Pionier mag iedereen gewoon zichzelf zijn. Of beter gezegd: buitengewoon zichzelf. Wij stimuleren kinderen en medewerkers om het beste van zichzelf te laten zien.

Wij geven onderwijs op maat, binnen een veilige en respectvolle omgeving. Wij stimuleren kinderen en medewerkers om zoveel mogelijk zelf de regie te nemen. Tot ziens op De Pionier!”

Stephan van Slooten
directeur

Onze missie

De missie van De Pionier is een school te zijn waar alle leerlingen en personeel volop kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en verkennen, deze optimaal kunnen te ontwikkelen en vervolgens te benutten als respectvolle, verantwoordelijke mensen. Het is belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen op onze school. Dat iedereen zich persoonlijk gezien weet en vol vertrouwen in elkaar zich kan ontplooien. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve, persoonlijke en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.


Welkom,

leren is leuk,

geloof in jezelf,

ontdek wie je bent,

je kan het!

Ons onderwijs

In ons schoolplan lichten toe waar we ons de komende jaren specifiek op focussen.

Schoolplan

Het schoolplan 2020 – 2024 is het beleidsplan van onze school. Het vermeldt naast de huidige stand van zaken – in hoofdlijnen – het het onderwijskundig-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.

Onderwijsbegeleiding

Alle voorzieningen bij elkaar die eraan bijdragen dat leerlingen optimaal profiteren van het aanbod op school vallen onder de zorgstructuur van een basisschool. De begeleiding van De Pionier zorgt ervoor dat alle leerlingen goed in beeld zijn, op sociaal-emotioneel en op cognitief gebied.

De Pionier heeft goed zicht op de eigen schoolpopulatie en de daaruit voortvloeiende onderwijsbehoefte. Uitgangspunten hierbij zijn zowel de ontwikkeling van de individuele leerlingen als de opbrengsten van de school als geheel. Wij werken cyclisch en doelmatig om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt zowel op school-, groeps- als op individueel niveau besproken en geëvalueerd. Onze uitgangspunten en werkwijzen staan uitgebreid omschreven in onze onderwijs(zorg)structuur.

Wij werken op school voor de zorg voor leerlingen volgens de volgende protocollen.

Pestpreventie

In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het is nauw verwant met de sfeer in de school. Hierbij is veiligheid een belangrijk begrip. Kinderen moeten zich op sociaal gebied veilig voelen.

De grondslag voor het voorkomen van pesten wordt op De Pionier gelegd met het programma Kwink. Dit is een methode voor sociaal emotioneel leren voor groep 1 tot en met 8. Het hoofddoel van Kwink is van de klas een positieve groep te maken. Kwink sluit met de inhoud van de lessen naadloos aan bij de fases van groepsvorming.

Voorwaardelijk voor deze methode is dat kinderen over hun innerlijke wereld leren praten. De lessen werken aan het vergroten van kennis en vaardigheden van sociaal competent gedrag. Op De Pionier is een medewerker pestpreventie. We handelen volgens het pestprotocol.

Hoogbegaafdheid

De Pionier besteedt veel aandacht aan het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van haar leerlingen. Een van de speerpunten binnen onze stichting is het bieden van passend onderwijs aan kinderen met een hoge intelligentie. Wij bieden dit aanbod zowel binnen de klassen als in een groepsoverstijgende plusklas. Ook hebben we voor bepaalde leerjaren een voltijdse HB-stroom.

Een optimale ontwikkeling van het kind staat bij ons centraal. Ons lesaanbod is afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van de groep hoogbegaafden, zonder daarbij het contact met leeftijdsgenoten (waaronder de ‘peergroup’) te verliezen. Hiermee komen we meer tegemoet aan wat deze groep leerlingen nodig heeft.

Ons onderwijs

In ons schoolplan lichten toe waar we ons de komende jaren specifiek op focussen.

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen bij in de buurt. Hier staat ook informatie over de sfeer op De Pionier, de tevredenheid en beleid. Ook onze meest actuele schoolgids en andere praktische informatie zijn hier te vinden.