Kind aanmelden

Kind aanmelden

Uw kind aanmelden

Wat fijn dat u uw kind wilt aanmelden voor onze school. Volledig ingevulde formulieren kunnen gemaild worden naar worden naar administratie@kbspionier.nlWij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Komt u er niet uit of heeft u een vraag? Laat het ons dan weten via:

T 0346 562 120

E administratie@kbspionier.nl

Ouders van nieuwe leerlingen

De ouders zullen door de groepsleerkracht bij de eerstvolgende gespreksavond worden uitgenodigd. Bij leerlingen die voor het eerst op school komen, bij doublures en ook bij de overgang van het ene naar het andere schooljaar, bepaalt de directie, in overleg met de leerkracht(en) en de intern begeleider, in welke groep de leerling wordt geplaatst.