Schoolgids

Schoolgids

Schoolgids

Beste ouder(s), verzorger(s), Met de schoolgids geven we u een indruk van wat katholieke basisschool De Pionier de kinderen en hun ouders te bieden heeft. In deze gids vindt u alle informatie over de gang van zaken op onze school.

Jaarboekje

Naast de schoolgids is er een jaarboekje met praktische informatie over ouderhulp, adressen en roosters voor het betreffende schooljaar. De schoolgids en het jaarboekje worden in nauwe samenwerking met de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) samengesteld. Ze zijn digitaal beschikbaar. Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt hiernaar verwezen. Op deze website staat altijd de meest recente versie van de gids. Aan het begin van elk schooljaar wordt de schoolgids aangepast.

Meer weten?

Wilt u nader kennismaken of heeft u na het bekijken van onze website nog vragen? U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek of om een kijkje te nemen in de school. Wij hopen dat deze website u helpt bij het maken van een goede schoolkeuze voor uw kind en gedurende de tijd dat uw kind op De Pionier zit.
Het team van basisschool De Pionier

Schoolgids 2023 – 2024

Schoolplan 2020 – 2024

Aanmeldformulier

Of bent u op zoek naar: