Schooltijden

Schooltijden

School- en opvangtijden

Op onze school geldt een continurooster (alle kinderen blijven over op school). Voor de voor- en naschoolse opvang werken we met een externe partner.
Dagen v/d week
Schooltijden
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Maandag
08:30 – 14:45 uur
07:30 – 08:30 uur
14:45 – 18:30 uur
Dinsdag
08:30 – 14:45 uur
07:30 – 08:30 uur
14:45 – 18:30 uur
Woensdag
08:30 – 12:30 uur
12:30 – 18:30 uur
Donderdag
08:30 – 14:45 uur
07:30 – 08:30 uur
14:45 – 18:30 uur
Vrijdag
08:30 – 12:30 uur
07:30 – 08:30 uur
12:30 – 18:30 uur

Opvang

Tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. In relatie tot de buitenschoolse opvang (BSO) heeft De Pionier in overleg met de MR en OR gekozen voor een makelaarsrol. De organisaties die hierin participeren zijn Kind & Co, Eigen en Wijzer en Norlandia Kinderopvang. De kinderen worden in school op een vaste verzamelplek opgehaald door de leiding van de opvang. Zodra de kinderen zijn opgehaald, vallen zij onder verantwoordelijkheid van de naschoolse opvang. Samen met Kind & Co participeert De Pionier in de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum. Deze organisatie organiseert de BSO binnen het schoolgebouw.

Ga naar ons jaarboekje voor het meest actuele vakantierooster

Peuteropvang ’t Opstapje (Kind & Co)

Ook voor de peuters biedt De Pionier graag opvang. Peutergroep ’t Opstapje is gevestigd in onze school en heeft een ruim en huiselijk ingericht lokaal waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Er is uitdagend speelmateriaal zoals een poppenhoek, auto’s, veel spel- en ontwikkelingsmateriaal en leuke lees- en kijkboekjes. Ook is er een eigen buitenterrein aan de Huis ten Boschstraat. Hier kunnen de peuters heerlijk spelen, glijden van de glijbaan en rondrijden op loopauto’s en fietsjes. Peutergroep ’t Opstapje is een gecertificeerde VE-peutergroep en er wordt gewerkt met de Uk & Puk methode.

Bekijk voor meer informatie de website van Peuteropvang ’t Opstapje

Peuteropvang ’t Opstapje maakt onderdeel uit van:

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met verschillende partijen. Kind & Co bevindt zich in het schoolgebouw. Eigen & Wijzer en Norlandia kinderopvang bevinden zich buiten ons schoolgebouw. Aan de kinderopvang zijn kosten verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Kind & Co, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kind & Co, Eigen & Wijzer en Norlandia kinderopvang, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.