BESTE OUDER(S), VERZORGER(S) (*),

Met deze schoolgids willen we u een indruk geven van wat katholieke basisschool De Pionier de kinderen en hun ouders te bieden heeft. In deze gids vindt u dan ook alle informatie die betrekking heeft op de gang van zaken in onze school. Naast deze schoolgids is er een jaarboekje met praktische informatie over ouderhulp, adressen en roosters voor het betreffende schooljaar. Het jaarboekje vindt u bij de downloads, onder het kopje “praktische info”.

De schoolgids en het jaarboekje worden in nauwe samenwerking met de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) samengesteld.

De schoolgids en het jaarboekje worden aan alle gezinnen op school uitgereikt en bij aanmelding van nieuwe leerlingen ter informatie meegegeven.

Op onze website staat altijd de meest recente versie van de gids. Aan het begin van elk schooljaar wordt de schoolgids aangepast.

Wilt u nader kennismaken of heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek of om een kijkje te nemen in de school. Wij hopen dat deze schoolgids u behulpzaam is bij het maken van een goede schoolkeuze voor uw kind en gedurende de tijd dat uw kind op De Pionier zit.

Het team van basisschool De Pionier