HOE OUDERS WORDEN BETROKKEN

Ouders en verzorgers zijn voor KBS De Pionier belangrijke partners. Vanuit een eigen verantwoordelijkheid wordt samen vorm gegeven aan goed onderwijs. Meehelpen en -praten door ouders en verzorgers wordt door ons zeer op prijs gesteld. KBS De Pionier heeft daar onder andere een goed functionerende ouder- en medezeggenschapsraad voor (contactgegevens staan in het Jaarboekje en op de website van de school). Ook participeren ouders in thematische werkgroepen. Contact met de ouders vinden wij van essentieel belang. Het voedt en stimuleert de samenwerking tussen school en gezin. 

 

COMMUNICATIE MET OUDERS

Ouders worden primair via de leerkrachten geïnformeerd over het onderwijs en de ontwikkeling en voortgang van hun kind(eren). Verder communiceert de school via 2-wekelijkse nieuwsbrieven, de Parro-app en het Ouderportaal van Parnassys.

Parro app
Deze app wordt gebruikt voor het plannen van de oudergesprekken en het verzenden van foto’s en mededelingen. Voor meer informatie over deze app, klik op de link.

https://parro.education/ouders/.

Ouderportaal
Het ouderportaal is een online applicatie waarop verzorgers inloggen om gegevens van hun kinderen te bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens, zoals absenties, contactgegevens en groepsgegevens. De inloggegevens voor het ouderportaal ontvangt u als uw kind bij ons op school start.

https://inloggen.parnassys.net/.