HET TEAM

Onderwijs maak je samen. Voor leerlingen en ouders zijn de leerkrachten het ‘eerste gezicht’ van de school maar daar omheen staat een team van professionals waar we als Pionier trots op zijn. Naast de directie is interne begeleiding, remedial teaching, onderwijsassistentie, leerlingbegeleiding en ondersteuning door een secretarieel medewerker en de conciërge beschikbaar.

Naast de leerkrachten in de klas zijn vakdocenten beschikbaar voor Sport, spel en beweging (ook voor de kleuters), Beeldende vorming & Kunst, Muziek, Humanistische & godsdienstige vorming en het groepsoverstijgende aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.